Vid Osen börjar Kårån som avvattnar Kårsjön och hela sjösystemet ovanför – Kerstasjön, Busjön och Skålåsystemet. Vid sidan av Kårån finns ytterligare en avrinning från sjön. Det är resterna av den tidigare tuben till kraftverket i Kårån. Mitt i Osen ligger bykbryggan med två skurbord som fortfarande används vid mattvätt. Bykbryggan är sommartid en uppskattad badplats för såväl unga som gamla. Väster om bykbryggan, ca 400 m, kan man få de största abborrarna i Kårsjön – ibland bortåt 1 ½ kg.