I närheten av Bykvarnen och Bysmedjan och intill nuvarande bysågen ligger det åttasidiga Oktogonstallet. Stallet byggdes vid vägkorsningen Färila-Kårböle-Los på 1870-talet av grosshandlare Wahlström under de stora skogsdrivningarnas tid i Skrälldalen, nordvästra Hälsingland och Härjedalen. Stallet hade plats för många egna och andras hästar. Vid vägomläggningen på 1950-talet flyttades stallet till sin nuvarade plats.