• Kvarnen är den sista byggnaden längs Kårån innan den rinner ut i Ljusnan. Kvarnen uppfördes enligt handlingar upprättade den 17 april 1837 av fyra bönder från Kårval. Kvarnen, som mestadels står på trästolpar, består av en bärande trästomme med utvändigt liggande rödfärgad panel. Kvarnkammaren har även invändig panel med isolering av sågspån. På taket ligger tvåkupigt tegel över ett äldre spåntak. Kvarnens utrustning med turbin, kvarnstenar mm finns kvar och är välbevarad. Ombyggnad av damm, ränna och sump skedde på 1950-talet. Dammen renoverades delvis 2009.