Nära Kåråns utlopp i Ljusnan ligger en smedja som uppfördes på 1800-talet. Anläggningen fick sitt nuvarande utseende efter ombyggnad åren 1920-21. Byggnaden är uppförd i timmer. De rödfärgade fasaderna står på en förhöjd betongsockel. Golv i smedjan är av betong. Yttertak är av tvåkupigt tegel på spån. Smedjan var i drift ända in på 1980-talet, men smide kan fortfarande bedrivas då smedjan innehåller en komplett utrustning. Vid smidet utnyttjades vattenkraften. Idag finns även ett mindre kraftverk av betongsten, med tub från dammen, tillbyggt vid smedjan. Kraftverket ger vid drift 10 kW. Smedjans övervåning användes tidigare som bostad men är numera ett snickeri. Förutom kraftverket är även en byggnad för ”pust” och två skärmtak tillbyggda. Smedjedammen renoverades i sin helhet under 2009.